You are currently viewing ไม่ใช่อะไร จะนำมาใส่อาหารก็ได้

ไม่ใช่อะไร จะนำมาใส่อาหารก็ได้

  • Post author:
  • Post category:Blog

ถ้ากล่าวถึงตั้งแต่ในสมัยอดีตหรือโบราณอาการหรือตามชาวบ้านทั่วไปที่มีการใช้ชีวิตแบบกินอยู่กับธรรมชาตินั้นภาชนะต่างๆที่นำมาใส่อาหารนั้นก็จะเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นการรองด้วยใบตองหรือการใช้กะลามะพร้าวนำมาประยุกต์ทำเป็นชามเป็นต้น แต่ในปัจจุบันนั้นเพื่อความสะดวกและความสวยงามจึงได้มีการคิดค้นนำวัสดุต่างๆมาทำเป็นภาชนะ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือวัสดุกระเบื้องเคลือบต่างๆ หรือหากเป็นอาหารที่ซื้อกลับบ้านเราก็มักจะเห็นใส่ในถุงพลาสติกใสหรือใส่กล่องโฟมเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่อะไร จะนำมาใส่อาหารก็ได้ สำหรับผู้บริโภคอย่างเราแล้วยังต้องใส่ใจเรื่องของอันตราย ที่อาจแฝงมากับภาชนะที่ทำมาจากวัตถุดิบที่ไม่ปลอดภัยหากรับประทานเข้าไปสู่ร่างกายของเรา ซึ่งเราจะยกตัวอย่างอันตรายให้ฟังสักเล็กน้อย

ไม่ใช่อะไร จะนำมาใส่อาหารก็ได้ ยิ่งเป็นพลาสติกยิ่งต้องสังเกต

พลาสติกนั้นมีหลายเกรดหลายแบบมากซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีการผลิตมาเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่สำหรับพลาสติกที่สามารถนำมาใส่อาหารได้อย่างปลอดภัยนั้นเราจะเรียกว่าเป็นพลาสติกแบบฟู้ตเกรดซึ่งมีการกำหนดไว้ว่าแบบใดบ้างที่สามารถใส่อาหารได้ และส่วนมากพลาสติกสำหรับใส่อาหารซื้อกับบ้านนั้นไม่นิยมให้นำมาใช้ซ้ำ เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้เรื่องของอุณหภูมิยังมีผลต่อภาชนะที่เป็นพลาสติกอีกด้วยบางครั้งวัสดุที่นำมาผลิตเป็นภาชนะพลาสติกต่างๆก็มีการผลิตที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้สีที่ไม่ได้คุณภาพมาผสมในพลาสติก เมื่อเจอความร้อนสีที่เป็นอันตรายนั้นอาจปนเปื้อนเข้ามาในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้ และการใช้พลาสติกไม่ถูกวัตถุประสงค์ของการผลิตก็เป็นอันตรายเช่นกัน

ภาชนะเครื่องเคลือบนั้นไม่ใช่ภาชนะที่ปลอดภัย 100%

เรามักจะเห็นภาชนะที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผาอยู่บ่อยๆ ซึ่งภาชนะเหล่านั้นมักจะถูกออกแบบให้มีลวดลายหรือมีการใช้สีสันต่างๆทำให้ภาชนะนั้นดูสวยงาม แต่ในกระบวนการผลิตนั้นทั้งสีและลายรวมถึงสารที่ใช้ในการเคลือบบนเครื่องเคลือบดินเผานั้นมีส่วนผสมของตะกั่วซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากมีการสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมากก็จะเกิดอาการโลหิตจาง มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่าย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดข้อและอื่นๆ  ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงภาชนะเครื่องเคลือบที่มีสีสันหรือลวดลายที่สีสดมากๆ  และไม่ควรใช้ใส่ของหมักดองอย่างน้ำส้มสายชูหรืออาหารอื่นๆที่มีฤทธิ์เป็นกรด และไม่ควรใส่อาหารทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหลายวัน เนื่องจากมีโอกาสที่สารตะกั่วนั้นจะทำปฏิกิริยาเคมีกับอาหารและละลายออกมาเจือปนในอาหารเพิ่มมากขึ้นได้